Balong John og Ballontrylleriet

v/ John Østergaard

Stationsvej 8

DK-5853 ørbæk

Tlf: 21 80 67 59

E-mail: balongjohn@ballontrylleriet.dk